ODNEM
FROM LKAA AIRSPACE
TO LKAA AIRSPACE
Close
LKTB  max 100 DEP subject of APP RQ between APP LKTB and APP LZIB
LKPD  310
LZIB  170, 210B
LZKZ LHTL LHKE LHBP  max 330
LZTT LZSL LHPA LHPR  290
LZPP LZMC  130 transfer to Štefánik APP FREQ
ACC Praha is responsible for the provision of separation between traffic converging after PEPIK and ODNEM.
LZIB LZPP LZMC 160, 130A
LZSL  max 280
LZTT LZKZ  max 340
LHCC  any ever FL (default 340)
EPWR EPKT EPKK  280
LKAA  max 340
LKAA (ADEP LZBB)  max 280
LKAA (ADEP LHCC)  max 300
LKPD  max 300